Phá thai bằng thuốc

Bên cạnh các phương pháp nạo hút thai bằng các dụng cụ y tế hiện đại, thì phá ...

Khi bạn không muốn có thai, biện pháp tốt nhất là ngừa thai. Tuy nhiên, trên thực tế ...